Misyon & Vizyon
10 Ocak 2022

MİSYONUMUZ
Halkımızın sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesini sağlamak amacı ile sağlık hizmetlerini tıbbın ulaştığı en son yeniliklerle ve en yüksek kalitede, tetkik ve tanıya dayalı, standart kalitede sunmak.

VİZYONUMUZ
•Toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek
•Hastanemizden hizmet alanların memnuniyetlerini artırmak için hasta haklarına saygılı, güler yüzlü, sıcak ve temiz ortamda sağlık hizmeti sunmak
•Hastanın hekim seçme hakkı olduğu düşüncesiyle, her hekime bir poliklinik açabilmek için fiziki şartları geliştirmek ve düzenlemek
•Verilen hizmetin kalitesini sürekli denetim ve iyileştirmelerle arttırma ve geliştirmek, her alanda sağlıkla ilgili yeni uygulama ve gelişmeleri kullanarak hizmet kalitesini yükseltmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Yenişehir Devlet Hastanesi’nde hasta haklarına saygılı ve tüm başvuran halkımıza yönelik güler yüzlü, eğitimli ve ilerlemeye adanmış motive personelimizle, düzenli iş ve temiz ortamımızla, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti odaklı, ilçe hastanesi düzeyini aşan ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş tercih edilen bir hastane olmak.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
- İnsana Saygı,
- Hasta Güvenliği,
- Etkin ve Etkili Hizmet,
- Süreklilik ve Erişebilirlik,
- Hakkaniyet,
- Değişim ve Gelişime Açık Olmak,
- İşbirliği ve Dayanışma,
- Şeffaflık,
- Hesap Verilebilirlik,
- Saygınlık, Dürüstlük, Güvenirlilik,
- Sağlıklı Çalışma Yaşamı,
- Verimlilik.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ-1: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK:
- Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
- Mevcut binamızda eksik hizmet birimlerimizden olan yenidoğan yoğun bakım servisini açmak.
- 2020 yılı içinde hastanemizde hizmette olan birimlerimizin etkili ve verimli çalışmasını sağlamak,
- Eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak.
- Yataklı servislerde hasta yatış oranlarını arttırmak.

AMAÇ-2: HASTANE ALT YAPI, DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ:
- Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz, donanım eksikliklerini gidermek, dijital hastane çalışmalarını sürdürmek.
- Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.

AMAÇ-3: HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK:
- Hastanenin elektrik su tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak.
- Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
- HBYS ‘de yönetici ekranı oluşturarak faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlamak.

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK:
- Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
- Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek.
- İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak.

AMAÇ-5: HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK:
- Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek.
- Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikâyetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak.
- Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak hastanemizde uygulanan çalışan memnuniyet anketi
- Personelin ve doktorların dinlenebileceği, personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek.