Evde Sağlık Hizmeti
11 Ocak 20221- Evde Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulmasıdır

2- Hangi Hastalara Hizmet Verilir

Evde Sağlık Hizmetleri, ilk aşamada YATAĞA BAĞIMLI hastalar olmak üzere;
 
- KOAH vb. Solunum sistemi hastalıkları
 
- Terminal dönem palyatif bakım hastaları
 
- İleri derece kas hastaları
 
- Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri

3- Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamı

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,  hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar

4- Hasta Ziyaretleri Hangi Sıklıkla Yapılır? Ve Ne Kadar Sürer?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak yürütülür. Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan plan doğrultusunda hasta ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenir. Ayrıca lüzum halinde hastaların klinik tedavileri için hastaneye nakilleri yapılır. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.

5- Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Başvuru

Başvurular hasta ya da aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’nin 444 38 33 numaralı telefonuna müracaat ile sözlü olarak yapılır.