Uzm.Dr. Oğuzhan YILMAZ
24 Aralık 2021

BRANŞ: Radyoloji

MEZUNİYET YILI : 24.07.1998

MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü

İHTİSAS :

 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü

DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMA YERLERİ :

 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı.   (2000 - 2002)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyoloji A.B.D    (2002 - 2009)
 • Yozgat Devlet hastanesi Radyoloji bölümü  (2009 - 2011)
 • Bursa Yenişehir Devlet hastanesi (2011 - Halen)
 • Bursa İznik devlet hastanesi (2015 Ocak - Şubat)

  ÖZELLİKLİ YAPTIĞI HİZMETLER :

 • Koroner BT anjiyografi başta olmak üzere BT eşliğinde anjiyografik incelemeler.
 • Girişimsel radyoloji işlemleri : Tiroid biyopsisi , kist-abse boşaltma
 • Tüm MR ve BT görüntüleme işlemleri
 • Tüm vücut doppler ultrasonografi tetkikleri
 • Bebeklerde GKD taraması ve kalça ultrasonografisi
 • Erken ve geç dönem Obstetrik ultrasonografi ve doppler incelemeleri

  MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

  Radyoloji uzmanlık tezim olan koroner BT anjiyografi ile 500 hastanın üzerinde mesleki bilgi ve tecrübe sahibiyim. Türkiye'de bu alandaki ilk radyoloji uzmanlık tezini yaptım. Çok kesitli BT  ile yapılan koroner dışı diğer anjiografik işlemler ( beyin, periferik arterler vb.), sanal kolonoskopi ve benzeri üst düzey işlemler konusunda eğitim ve tecrübe sahibiyim.

  ÜYE OLUNAN DERNEKLER:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği

  BİLİMSEL YAYINLAR, TEZLER VE SUNUMLAR

 • Fizyoloji uzmanlık tezi : Görsel uyarılmış yanıtlarda laboratuar normlarının oluşumu
 • Radyoloji uzmanlık tezi : 64 kesitli multidedektör tomografi ile koroner BT uygulama alanları ve etkinliğinin araştırılması
 • Magnetic resonance imaging of bilateral lateral congenital dislocations of unossified patellae. Skeletal Radiol. 2006 Jun;35(6):406-9. Epub 2005 Nov 25. Calisir C1, Inan U, Yilmaz O.
 • Sağ Koroner Arter (RCA) ile büyük kardiyak ven arası koroner AV fistül: Çok kesitli BT (ÇKBT) anjiyografi bulguları. Türkrad 2007
 • Erişkin dönemde saptanan Cor triatriatum Sinistrum olgusu: Çok Kesitli BT bulguları. Türkrad 2007